1999. május 4., kedd

A legősibb virtuális valóság: a színház - Beszélgetés Koltai Tamással

Koltai Tamás
Sorozatunk eddigi megszólalói olyan szakterületek neves képviselői voltak, melyeknél az informatikai, számítástechnikai forradalom hatása megkérdőjelezhetetlen. Nyilvánvaló, hogy a matematika- vagy kémiatudomány felhasználja; ez emberi lélek állapota, életmódbeli változásaink, vagy a legtöbb művészet – így a film is, de általában minden vizuális műfaj – legalábbis tükrözi az információs társadalom még csak éppen kibontakozó áldásait. Ha végiggondoljuk a különböző művészeti ágakat az irodalomtól a zenéig, nem találunk olyat, mely ne viselne magán bináris nyomokat, ám mégis akad egy talán: a színház, amely alapvető változások nélkül vészelte át nem csak az utóbbi évtizedet, de több évezredet is. Hogy valóban így van-e, vagy csak a felületes szemlélő nem veszi észre az átalakulásokat, arról a szakma egyik leghivatottabb értőjét, Koltai Tamás színházelméleti szakembert, színikritikust, a Színház című folyóirat főszerkesztőjét kérdeztük.

- Láttam az asztalán a Színház legújabb számát és feltűnt: megváltozott a lap. Kapóra jött ez nekem, ugyanis a változás iránya igazolja: a számítógép kultúra, illetve a számítógép által adott technikai lehetőségek Önöket sem hagyták érintetlenül, hiszen ezek érvényesülése látszik az új grafikai megjelenésen.

- Nem szeretnék olyan színben feltűnni, hogy a számítógépes kultúra idegen számomra – noha nem értek hozzá –, de amit a lapról mond, az felfedezés számomra, mert nem volt célunk ilyesféle modernitás. Egyszerűen untuk a régi – előkelően mondva – layout-unkat, ezért belső pályázatot hirdettünk új arculat tervezésére. Úgy gondoltuk, egyfajta klasszikus formát meg kell őriznünk; nem süllyedhetünk el a popkultúrában – a lap tartalma ezt meg sem engedné –, de ugyanakkor a kicsit unalmas, régies és már túlhaladott forma sem tetszett. Szerintem a művészetnek – hiszen most tulajdonképpen grafikai művészetről, nyomdaművészetről, fotóművészetről beszélünk – soha nem szabad erőszakosan integrálnia az új technikákat, vizuális jelenségeket csak azért, mert vannak; de nyilvánvalóan a kor nyelvéről – még azt is merészelem mondani: divatos nyelvéről – nem lehet elfeledkezni: hatással van – tudattalanul akár – a győztes pályázóra, Bölönyi Zsoltra éppúgy, mint ránk, akik mellette döntöttünk.

- Végiggondolva a művészeteket, a színház tűnik az egyetlen olyannak, amely legkevésbé került a változások hatása alá. Vagy ezt csak a magamfajta laikus látja így?

- A rendezők legifjabb generációja a színházról egészében másképp gondolkozik, mint a régiek, de ez részükről sem elhatározás kérdése. Nem kell egyik napról a másikra új művészetet kitalálni – mint ahogy azt Trepljov mondja a Sirály-ban –, a kor alakítja a művészeket: a rendezőket, a díszlettervezőket, a színészeket is. Éppen tegnap volt egy vita a Stúdió-K-ban a Vihar előadásról. Alföldi Róbert rendező eleve abból indult ki, hogy a színháznak fel kell használnia a kor vizuális nyelvét. Azt a vizuális nyelvet, amely a kereskedelmi televíziókból zúdul ránk – akár szeretjük, akár nem – klipekben, képekben, és abban az információdömpingben, amely egy másodperc alatt tízszer annyit közöl velünk, mint tíz évvel ezelőtt. Nagy veszekedés alakult ki arról, hogy elviseli-e a néző Shakespeare Vihar-jának hosszas monológjait, vagy Miranda és Prospero tizenöt perces dialógusát, melyben kibontakozik az előtörténet. Alföldi szerint nem viseli el: úgy gondolja, kötelessége ezt játékokkal, vizualitással, bohóctréfákkal – tehát sokféle történéssel – megsegíteni. Logikusnak tűnik a rendezői érvelés, de kiderült: nem feltétlenül működik mindenkinél, ugyanis volt egy fiatalember, aki meglepő módon éppen azt mondta, neki az előadás vizualitása egy idő után rettenetesen unalmassá vált. Furcsa, hogy éppen abból a korosztályból mondta ezt valaki, akikre Alföldi a koncepcióját építette.
Egyébként mielőtt elkezdtünk volna információs forradalomról beszélni, a magyar színházi szakma egy bizonyos részében már régen megszületett az igény, hogy a Cserhalmi György által „lefúrt lábú” színjátszásnak nevezett stílus helyett valami eltérő, szabadabb, frissebb jöjjön létre; így a szcenikai, dramaturgiai újításokra hagyományosan nyitott színházak törekvései találkoztak az ezredvégi formakultúrával, médianyelvvel.

- A számítástechnikával, és ezen belül leginkább a személyi számítógéppel és az internettel kapcsolatban gyakran elhangzó aggály, hogy leegyszerűsítő logikájából, harsány tömörségéből adódóan leszoktatja a fiatalokat a bonyolult gondolkodásról, a problémák összetett megközelítéséről, így képtelenné válnak a művészetek élvezésére és megértésére. Lehet, hogy a színház, melyet már Gutenbergtől is féltettek, most azok után, hogy túlélte a rádiót, a mozit és a televíziót, végül az informatika áldozatává válik?

- Azért nehéz erre a kérdésre egyértelmű választ adni, mert a világban lezajló információs robbanás nálunk egybeesett a politikai robbanással. Húsz évvel ezelőtt is rengeteg információ volt, csak mi nem juthattunk hozzá. A kilencvenes évek elején egyszerre szakadt ránk az informatikai forradalom és mindaz, ami már eleve megvolt, csak tőlünk volt elzárva. Ma a kultúra legkülönbözőbb formáihoz hozzá lehet jutni, sokkal nagyobb a választás lehetősége, ezáltal mindenfajta kultúra fogyasztása differenciáltabbá vált. Amikor még feladataim között volt színházi előadások kiválasztása televíziós közvetítésre, egy évben néha harminc, vagy annál is több ilyen műsort csináltunk; és a fölmérések bizonyították: néha két, két és félmillióan is ültek a képernyő előtt. Ez visszahozhatatlan! Nem csak azért, mert a színház társadalmi szerepe – főleg a rendszerváltás miatt – komolyan lecsökkent, hanem mert a televíziók választéka a kereskedelmi és külföldi tévék megjelenésével rendkívül kibővült. Akik annak idején kínálat hiányában, mint egyfajta kulturális szórakoztató programot nézték a színházi közvetítést, most biztos nem azt nézik. Ebből a szempontból tehát a színházi kultúra szerepe mindenképpen lecsökkent, de ugyanakkor bővültek is a lehetőségek, hiszen egyrészt ma már bárki szabadon alakíthat társulatot, másrészt az információs forradalom adta új formákat a színháznak is fel kell tudni használni. A számítógép még kedvet is csinálhat a színházba járáshoz, hiszen minden információ önmagában rendelkezik egyfajta vonzerővel, ami által esetleg felkelti a néző figyelmét. Azt hiszem, az élő színháznak igazából semmi sem árt, pontosan azért, mert az élő mivolta az, ami érdekessé, pótolhatatlanná teszi.

- Ebben igaza van, de arra a legjobb színház sem képes, amire egy számítógépes játék: hogy a nézőt az események középpontjába helyezi, főszereplőjévé teszi. Miért járnék színházba, ha a számítógép virtuális valóságában bármilyen kaland résztvevőjévé válhatok?

- Peter Brook mesélte annak idején, hogy első rendezése előtt rettenetesen ideges volt. Annak érdekében, hogy felkészülten menjen a próbára, papírszínházat csinált magának: kivágta a szereplőket és minden jelenetet beállított. Persze öt perc után az egészet félresöpörte, mert rájött, pont az a lényeg, hogy emberek hozzák létre az előadást. A dehumanizált színház nem színház. A kisebbik fiam, aki tizenkét éves, és nálam sokkal jobban ért a számítógéphez, csak előre megtervezett játékokban tud dönteni; hiába ő az úr, igazából a visszajelzést a gép adja egy program által. A gép reakciója tehát a játékos reakciójától függ, ezáltal egy idő után kiszámíthatóvá válik. El tudom képzelni, hogy egyszer majd lesz olyan játék, amellyel színházat lehet csinálni; akár azt is, hogy a rendező előre lejátszik bizonyos mozgásokat, technikai trükköket számítógépen, amit aztán alkalmaz majd a színpadon; de hogy az élő színészeket nem tudja helyettesíteni semmilyen program, abban egészen biztos vagyok. Az élő színházra azért van változatlanul nagy éhség, mert mégiscsak van annak valami varázsa, hogy a szemem előtt, élő emberek hoznak létre valamit, amiben másokkal együtt valamennyire én is részt veszek. A holnapi előadás már nem ugyanaz mint a mai, és egyszer csak nem lesz holnapi; a színház mindig egyszeri és megismételhetetlen élmény, amit az éltet, hogy közösségben történik. Ne beszéljünk számítógépről, csak abba gondoljunk bele, mi történik, amikor televízióban, felvételről nézünk egy előadást, mondjuk egy vígjátékot! A néző egyedül ül, szemben a tévékészülékkel, a képernyő mintegy falat von közte és a színház között; nézi azt a konzerv valamit, amin nem tud változtatni, mert például nem tudja leállítani az előadást azzal, hogy tapsol vagy nevet; és ezzel a színészeket sem tudja befolyásolni, sarkallni, hiszen a színész is másképpen játszik, attól függően, milyen a közönség. Ebből is az derül ki: ha jelen vagyok, én is része vagyok az előadásnak, annak az egésznek, amit színházi élménynek nevezünk.

- Ezek szerint a színház az egyetlen, valóban interaktív művészet?

- Pontosan, ugyanis csak a színházban van olyan mű, ami ott születik meg. Természetesen vannak a színházi előadásnak előre elkészített, preparált részei: a rendezői koncepció, a próbák során kialakított viszonyok, hanghordozás, mozgás, a világítás és a díszlet, és persze maga a megírt mű. Mindez tulajdonképpen konkrét, megadott és idézőjelek között végleges; de mégsem végleges, mert alakul az előadás folyamán, részben általam, néző által is, hiszen a műnek – akár akarom akár nem – részese vagyok, még akkor is, ha csak a feleségem miatt járok színházba és morcosan ülök a nézőtéren, igyekezve kizárni magam az egészből.

- Ami a kérdés emberi részét illeti, Önnek nyilván igaza van, de ugyanakkor a Vihar-ról mondott példája is azt bizonyítja, a technikai fejlődés hatásai alól a színházművészet sem tudja kivonni magát. Valószínű, hogy a színház soha nem kerülhet bele a számítógépbe, viszont a számítógép bizonyára egyre inkább bekerül a színházba. A kérdés csak az: mi szab majd határt ennek a folyamatnak? Milyen lesz a jövő évezred színháza?

- A művészetek az emberi viszonyokat ábrázolják ugyan, de ebből többnyire kimarad maga az ember: a szoborban nincs benne a modell, csak addig, amíg modellt ül, aztán utána marad egy szobor – amiről persze a világért sem mondanám, hogy dehumanizált műalkotás, de mégsem élő ember, hanem megkövült. A színház „hiper-humanizált” tevékenység, maximálisan ember centrikus. Bármi történhet, csak egy valami nem: hogy nem jön be egy ember. Ezzel együtt a színházművészetben mindig fontos szerepe volt a technikának: az ógörög amfiteátrumokban ott ült tízezer ember és hallotta, hogy a színész mit beszél – ezt a kor technikája, építészete tette lehetővé –; aztán a barokk látványszínházban az ördögnek valóban el kellett süllyednie a moralitásban, az angyalnak le kellett jönnie a mennyből – ehhez is mind technika kellett. A mai kor technikája éppígy jelen van a színházban, hiszen a világítást számítógép vezérli, a színpadtechnikát, díszletmozgásokat szintén. Úgy van betáplálva 192 jel egy előadásra, hogy a technikus csak ott ül, és szinte semmit nem kell csinálnia: a számítógép vezérli azokat a fantasztikus vizuális hatásokat, amiket beléprogramoztak. Ám az ember ebből sem hagyható ki teljesen, hiszen a gép nem képes érzékelni az előadás ritmusát – ami ugye mindig változik –, ezért kell valaki, aki megadja a kezdőpontokat.
A számítástechnika veszélyét abban látom, hogy az egyre több technikai trükközés, varázslat elérhetővé válása által annak lehetősége is megteremtődik a rendező számára, hogy túltechnicizálja az előadást. Tudom, csúnyán hangzó példa, de olyan ez, mint hogy a haditechnikát sem szabad túlfejleszteni, mert valakinek könnyen eszébe juthat megnyomni az atomgombot. Mondhatnám: az a jó, ha minden technikai újdonságot beépítünk egy színházba, legfeljebb nem használjuk ki; de ha már ott van, biztos hogy lesznek olyan alkotók, akik meg azt mondják: használjunk ki mindent – és azt hiszem, nem erről kell szólni a színháznak. A kulcs tehát a helyes arányok megtalálása. A technika túlburjánzásának a reális és józan esztétikai gondolkodás szabhat határt, nem csak a színházban, hanem minden művészetben – sőt, talán a hétköznapi életben is.

(Az interjú nyomtatásban az Internet Kalauz 1999. májusi számában jelent meg, Finálév sorozatban.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Címkefelhő

adóbevallás (9) álláskeresés (1) árfolyamkockázat (1) atm (1) Az Év Internetes Kereskedője (6) b2b (4) b2c (14) bankkártyás fizetés (13) bizalom (10) bookline.hu (11) cégkivonat (2) devizahitel (3) digitális aláírás (5) dvd (8) e-book (2) e-business (21) e-commerce (57) e-számla (14) e-ticket (2) elállási jog (3) ellenőrzés (13) előrendelés (2) eNET (3) extraprofit (2) Facebook (14) facebookology (4) Finálév (6) fogyasztóvédelem (14) Foursquare (4) Fred Wilson (2) Gerd Leonhard (4) GKIeNET (12) goldenblog (1) hitel (1) Hollywood (1) időpecsét (2) illegális (7) internet hungary (10) Internet Kalauz (10) internetadó (2) internetes befektetés (13) IVR (1) iwiw (5) jogszabályok (22) képzés (7) know-how (20) konferencia (32) közösségi vásárlás (13) kupon (10) kutatás (23) logisztika (6) m-commerce (12) mesh (5) Mobile Hungary (1) népszámlálás (1) netpiac.hu (12) netpincer.hu (8) netrisk.hu (6) nettv (2) niche piac (1) okostelefon (15) oktatás (6) online marketing (14) ötlet (15) QR-kód (2) referencia (5) réspiac (1) rövidítések (3) sajtószemle (16) sharing economy (6) SmartCommerce (11) Smartmobil (5) startup (2) stratégia (20) szek.org (35) szemkamerás vizsgálat (1) szerzői jog (3) szolgáltatás (17) tanácsadás (17) taxi (3) televízió (9) tesco (5) toplista (5) torrent (4) történelem (14) tréning (5) tudástár (24) Twitter (5) uber (3) usability (7) ügyfélkapu (6) ügyfélkezelés (4) ügyfélszolgálat (3) üzleti modell (25) üzleti terv (15) válságadó (2) vasárnapi boltbezárás (2) vatera.hu (16) Vedd a neten (5) Vodafone (3) web5let (2) webáruház (35) webergonómia (7) webkritika (8) webshop (34) YouTube (2)